Loading

EN
Winning a public competition for the new visual identity of The Gallery of Modern Art in Hradec Králové was a particularly exciting moment for us, especially since we were competing with 60 other submitted projects. We had an opportunity to redefine the visual communication of an institutional artspace presenting a permanent 20th century collection along with more contemporary short-term exhibitions. The ambiguous character of the gallery, in which the traditional institutional attitudes merge with post-contemporary focus, has been strongly reflected in laying the basic principles of our design. We were balancing the past and the present, or the ‘traditional’ and the ‘contemporary’.

We tried to achieve this in a very simple manner – by subtly combining two different typefaces: Rhymes designed by Jakub Samek and Union by Radim Peško, both being re-interpretations of two major 20th century types – Times New Roman and Helvetica. The logo, which is the gallery’s name abbreviation (with M for Modern in Union), became a significant element of all outputs, adapting its letters through the proportions of all formats. The accompanying color palette of the visual style has been taken from the color spectrum of the gallery's stained glasses, typical to the late Art Nouveau building.

If the confrontation of two different types (Rhymes/Union) is the alpha of the visual identity of GMU (Gallery of Modern Art in Hradec Králové), then the exhibitions presented are its omega. Fragments of each exhibition’s original visuality are translated into their graphic reflections and presented through posters and online formats. No need for ‘corporate’ methods of visual unity. We try to extract the essence of the art displayed and combine it with the gallery's non-disruptive visual identity. Thus, we promote the individuality of the artist, media he uses and his/her stylistic or visual choices. The programme of the gallery is displayed on several floors: Foyer, GVP (Gallery of Vladimír Preclík, 2 collection floors, White Cube, Prostor, Black Cube. Each segment has a distinctive concept and focus, but we didn’t want to strictly differentiate between them, instead we keep the difference only between more traditional and contemporary exhibitions.

CZ

Vizuální styl Galerie moderního umění v Hradci Králové vzešel koncem roku 2019 z velké veřejné soutěže, kde jsme s naší koncepcí vyhráli z více jak 60 návrhů. Galerie má jak bohaté a kvalitní stálé sbírky, tak kvalitní současný program krátkodobějších výstav. Jedním z nepřehlédnutelných základních charakterů galerie je lokace v aktuálně zrekonstruované budově v pozdně secesní stylu přímo v centru Hradce Králové. Tuto skutečnost jsme chtěli ve vizuálním stylu odrazit. Seriózní charakter a stav instituce byl pro nás hlavním vodítkem, jak vizualita měla působit, což neznamelo, že musí vždy působit tradičně. Vzhledem k novému vedení instituce a záměrem vést určité výstavní projekty současnější cestou, pro nás byla důležitá právě vyváženost těchto dvou poloh. Tradice a současnosti.

Návrh identity jsme tedy postavili na kombinaci dvou písem, Rhymes od českého typografa Jakuba Samka a Union od českého typografa žijícího v zahraničí Radima Peška. Obě písma jsou “reinterpretacemi” klasických a jedněch z nejzásadnějších písem 20 století – Times New Roman a Helvetica, kdy svým charakterem odkazují ke zmíněné tradici a současnosti. Vizuální identita tedy stojí primárně na typografickém principu a stylu jak se s písmem pracuje. Logo jsme ve vizuální propagaci galerie pojali jako přizpůsobivý element ke konkrétním rozměrům, tiskovinám nebo daným aplikacím. Přizpůsobivost je dána mírou prostrkání zkratky loga GMU, vzhledem k rozměru, do kterého je zktratka umístěna. Barevná paleta, která vizualitu doplňuje, byla pro nás na první pohled dána barevností secesních vitráží, které jsou pro galerii jedním z nejsilnějších vizuálních prvků.Vizuální styl ke krátkodobým a stálým výstavám byl pro nás stěžejním prvkem celé identity GMU. Nechtěli jsme galerii spoutávat zbytečnými korporátními pravidly, vzhledem k tomu, že se jedná o instituci prezentující vizuální obsah. Ten by neměl být grafickou linií zastíněn, ale dobře odprezentován. Každou výstavu chápeme jako svébytný obsah, který má svou specifickou vizualitu, kterou se snažíme odrazit v grafické úpravě. Aktuální program GMU se dělí mezi několik pater – Foyer / GVP – Galerie Vladimíra Preclíka / 2 patra stálých sbírek / Bílá Kostka / Prostor / Černá Kostka. Každé patro/galerijní segment funguje v podstatě jako samostatný prostor se svou charakteristickou koncepcí, zaměřením a výstavním programem. Vizuály jsme nechtěli dle pater nějak striktně odlišovat, poněvadž výstav, kterých se tam během roku koná, není mnoho. Není tedy nutné nějaké striktní dělení kvuli přehlednosti. Každopadně vizuálně se snažíme držet určityé rozdíly mezi klasickými výstavami (Hilmar / Preclík apod.) a současnými (Stanický / Bača apod.), což je i aktuální přístup vedení této instituce.

2019–2023

Work/Práce:
Exhibition design, Printed matter

Client/Klient:
Gallery of modern art in Hradec Králové

Design & Art Direction:
Jiří Mocek, Cindy Kutíková

www.galeriehk.cz