Loading

EN

The collection and the work of fashion designer Adam Kost is dedicated to men who require high quality and personal attitude. In terms of visuality he blends contrasting components into a harmonic whole. Another characteristic feature of his work is a symbiosis of contemporary visual culture, trends and classics.

Before becoming couturier’s visual identity, Cindy’s design has been produced as her bachelor work. Besides the identity itself, the work consists of a web portfolio and a separate web application for sweater knitting. The uniting link of all outcomes is a combination of two contrasting types, which reflects the aforementioned symbiosis of cultural tendencies. The design seeks to preserve and highlight the artist's originality and his innovation while keeping up with global trends. The bachelor work display has been further accompanied by knitted posters, which emphasized the importance of recycling material, motivating the customer to purchase ethically and ecologically fabricated clothes.

CZ

Vizuální identita pro módního designéra Adama Kosta vznikla před svou realizací jako bakalářská práce Cindy na Umprum. Jejím obsahem byla nejen identita, ale i web portfolio a samostatná webová aplikace na vyplétání použitých svetrů. “U identity pro Adama jsem si kladla hlavně otázku, jak vyhovět klientovi, který trvá na následování světového trendu a přitom si zachovat v dostatečné míře vlastní invenci”.

Kolekce a tvorba A. Kosta je určena především mužům s vysokými nároky na kvalitu a nároky na osobnější přístup. Co se týká vizuální stránky, Adam v kolekcích často míchá kontrastní prvky, které spojuje v harmonické celky, což může být označeno za jeden z jeho charakteristických rysů, který se měl ve vizualitě odrazit. Dalším rysem může být i určitá symbióza současné vizuální kultury, trendů a klasiky. Proto například celá vizualita pojí dvě stylově odlišná písma, která tyto aspekty reflektují. Vizuální identitu v rámci bakalářské práce doplňily vypletené plakáty, zaměřené na recyklaci pleteného oděvu. Ty by měly  zákazníka motivovat k nákupu eticky a ekologicky udržitelného oděvu a tím i zvýšit zájem o problematiku fast fashion a nadprodukce.

2018

Work/Práce:
Visual identity, Web design, Knitted matter

Client/Klient:
Adam Kost

Design & Art Direction:
Cindy Kutíková

www.adamkost.cz