Loading

EN

The annual festival Zažít Město Jinak provides a way for city dwellers to step out of the stereotypical perception of public space. The festival has up to a hundred organizers, including not only local residents who get the main space for their work, but also local businesses, organizations, bands and theater groups.

For ZMJ, we created an animation highlighting the values of exuberance and easy naivety associated with the public space through which the ball wanders in the lead role.

CZ

Každoročně konající se festival Zažít Město Jinak poskytuje obyvatelům města vystoupit ze stereotypu vnímání veřejného prostoru. Festival čítá až sto organizátorů, mezi ně patří nejen místní obyvatelé, kteří dostávají hlavní prostor pro svou tvorbu ale také místní podniky, organizace, kapely a divadelní soubory.

Pro ZMJ jsme vytvořili animaci vyzdvihující hodnoty rozmanitosti a lehké naivity spojené s veřejným prostorem, kterým brouzdá míč v hlavní roli.

2018

Work/Práce:
Animation

Client/Klient:
Zažít Město Jinak

Design & motion/Design a animace:
Jonatan Kuna, Michal Veltruský, Daniel Šmíra

www.zazitmestojinak.cz