Loading

EN

Catalogue and visual identity for annual exhibition T 9-2-7: Unity in diversity in Prague’s Trafo gallerySelection of 51 artists associated with the institution for last 15 years. The core of visual identity contained assignment for the selected artists: “Create letter T in your visual language”.


CZ

Katalog a vizual i identita k výroční výstavě T 9-2-7: Jednota v rozmanitosti pro pražskou Trafo galleryVýběr 51 umělců spojených s institucí za posledních 15 let.  Jádro vizuální identity vyplynulo ze zadání pro vybrané umělce: „Vytvoř libovolne písmeno T svym vizuálním jazykem“.

2021

Work/Práce:
Exhibition identity, Catalogue design

Client/Klient:
Trafo Gallery

Design & Art Direction:
Jiri Mocek

Collaboration/Spolupracující:
Jonas Verespej (Photography)